Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2022-05-25
Paragrafer
§§ 27-38
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-25
Datum då anslaget tas ned
2022-06-16
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-05-25 till 2022-06-16
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Planeringsutskottet, ademir.salihovic@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?