Anslag/bevis : Planeringsutskottet

Organ
Planeringsutskottet
Sammanträdesdatum
2022-04-27
Paragrafer
§§ 18-26
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-27
Datum då anslaget tas ned
2022-05-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-04-27 till 2022-05-19
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Planeringsutskottet, ademir.salihovic@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?