Anslag/bevis : Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Organ
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Sammanträdesdatum
2019-06-12
Paragrafer
§§ 7 - 10
Datum då anslaget sätts upp
2019-07-03
Datum då anslaget tas ned
2019-07-25
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-07-03 till 2019-07-25
Förvaringsplats för protokollet
Östra kommunhuset, Kristianstad
Kontakt
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, andreas.sjolin@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?