Anslag/bevis : Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Organ
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Sammanträdesdatum
2023-03-01
Paragrafer
§§ 4-6
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-14
Datum då anslaget tas ned
2023-04-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-03-14 till 2023-04-05
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Samordningsförbundet Skåne Nordosts kansli Spannmålsgatan 7, Kristianstad
Kontakt
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, kommun@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?