Anslag/bevis : Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd

Organ
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Sammanträdesdatum
2022-10-05
Paragrafer
§§ 12-15
Datum då anslaget sätts upp
2022-10-14
Datum då anslaget tas ned
2022-11-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-10-14 till 2022-11-07
Sekreterare
Emelie Josephsson
Kontakt
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, kommun@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?