Anslag/bevis : Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Organ
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd
Sammanträdesdatum
2021-12-08
Paragrafer
§§ 13-21
Datum då anslaget sätts upp
2022-01-03
Datum då anslaget tas ned
2022-01-25
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-01-03 till 2022-01-25
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Östra kommunhuset, Kristianstad
Sekreterare
Emelie Josephsson
Kontakt
Östra Skånes hjälpmedelsnämnd, kommun@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?