Kungörelse : Förbud mot eldning utomhus fr.o.m. 2019-06-26

Förbud mot eldning i skog och mark
Förbudet omfattar inte grillning med grillkol, gasolgrill, spritkök i iordningställda platser ovan mark utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Förbudet gäller från 2019-06-26 kl 11:00. Förbudet gäller tillsvidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Särskilt beslut kommer om upphävande. Undantag från beslutet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.
Organ
Räddningstjänsten
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-26
Datum då anslaget tas ned
2019-07-05
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Kontakt
Räddningstjänsten, larmcentralen@kristianstad.se

Hittade du inte vad du sökte?