Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-05-03
Paragrafer
§§ 71-87
Datum då anslaget sätts upp
2023-05-09
Datum då anslaget tas ned
2023-05-31
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-05-09 till 2023-05-31
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?