Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-11-30
Paragrafer
§§ 106-114
Datum då anslaget sätts upp
2022-12-05
Datum då anslaget tas ned
2022-12-27
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-12-05 till 2022-12-27
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?