Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-06-08
Paragrafer
§§ 52-68
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-13
Datum då anslaget tas ned
2022-07-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-06-13 till 2022-07-05
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?