Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-05-11
Paragrafer
§§ 39-51
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-16
Datum då anslaget tas ned
2022-06-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-05-16 till 2022-06-07
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?