Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-04-13
Paragrafer
§§ 22-38
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-20
Datum då anslaget tas ned
2022-05-12
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-04-20 till 2022-05-12
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?