Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-02-09
Paragrafer
§§ 5-10
Datum då anslaget sätts upp
2022-02-11
Datum då anslaget tas ned
2022-03-07
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-02-11 till 2022-03-07
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?