Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2022-01-12
Paragrafer
§§ 1-4
Datum då anslaget sätts upp
2022-01-13
Datum då anslaget tas ned
2022-02-04
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-01-13 till 2022-02-04
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?