Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2021-04-14
Paragrafer
§§ 32 - 44
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-19
Datum då anslaget tas ned
2021-05-13
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-19 till 2021-05-13
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Sandra Mowide
Kontakt
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?