Anslag/bevis : Kommunstyrelsen

Organ
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2019-06-12
Paragrafer
§§ 77 - 89
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-17
Datum då anslaget tas ned
2019-07-09
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-06-17 till 2019-07-09
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Andreas Sjölin
Kontakt
Kommunfullmäktige, andreas.sjolin@ostragoinge.se
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?