Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-03-02
Paragrafer
§§ 16-31
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-08
Datum då anslaget tas ned
2023-03-30
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-03-08 till 2023-03-30
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?