Tillkännagivande : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-03-02
Paragrafer
§§ 16-31
Datum då anslaget sätts upp
2023-02-23
Datum då anslaget tas ned
2023-03-03
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?