Tillkännagivande : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-12-15
Paragrafer
§§ 78-102
Datum då anslaget sätts upp
2022-12-08
Datum då anslaget tas ned
2022-12-16
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?