Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-24
Paragrafer
§§ 64-77
Datum då anslaget sätts upp
2022-12-01
Datum då anslaget tas ned
2022-12-23
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-12-01 till 2022-12-23
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?