Tillkännagivande : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-11-24
Paragrafer
§§ 64-77
Datum då anslaget sätts upp
2022-11-17
Datum då anslaget tas ned
2022-11-24
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?