Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-10-20
Paragrafer
§§ 52-63
Datum då anslaget sätts upp
2022-10-24
Datum då anslaget tas ned
2022-11-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-10-24 till 2022-11-15
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?