Tillkännagivande : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-09-22
Paragrafer
§§ 48-51
Datum då anslaget sätts upp
2022-09-15
Datum då anslaget tas ned
2022-09-23
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?