Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-25
Paragrafer
§§ 23-34
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-03
Datum då anslaget tas ned
2022-06-27
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-06-03 till 2022-06-27
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?