Tillkännagivande : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-05-25
Paragrafer
§§ 23-34
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-18
Datum då anslaget tas ned
2022-05-26
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?