Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-28
Paragrafer
§§ 15-22
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-04
Datum då anslaget tas ned
2022-05-26
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-05-04 till 2022-05-26
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?