Tillkännagivande : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2022-04-28
Paragrafer
§§ 15-22
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-21
Datum då anslaget tas ned
2022-04-29
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?