Tillkännagivande : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-04-29
Paragrafer
§§ 32 - 42
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-22
Datum då anslaget tas ned
2021-04-30
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Sandra Mowide
Kontakt
Kommunfullmäktige, sandra.mowide@ostragoinge.se
Relaterade dokument
Övrig information

Sammanträdeslokal: Folkets hus i Sibbhult

Hittade du inte vad du sökte?