Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2021-03-24
Paragrafer
§§ 24 - 31
Datum då anslaget sätts upp
2021-03-30
Datum då anslaget tas ned
2021-04-22
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-03-30 till 2021-04-22
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Sandra Mowide
Kontakt
Kommunfullmäktige, sandra.mowide@ostragoinge.se
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?