Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-06-19
Paragrafer
§§ 76 - 79
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-26
Datum då anslaget tas ned
2019-07-18
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-06-26 till 2019-07-18
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Tomas Carvonen
Kontakt
Kommunfullmäktige, andreas.sjolin@ostragoinge.se
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?