Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2019-05-28
Paragrafer
§§ 65 - 75
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-10
Datum då anslaget tas ned
2019-07-02
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-06-10 till 2019-07-02
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Andreas Sjölin
Kontakt
Kommunfullmäktige, andreas.sjolin@ostragoinge.se
Relaterade dokument

Hittade du inte vad du sökte?