Tillkännagivande : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-05-25
Paragrafer
§§ 49-61
Datum då anslaget sätts upp
2023-05-17
Datum då anslaget tas ned
2023-05-26
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?