Anslag/bevis : Kommunfullmäktige

Organ
Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum
2023-04-20
Paragrafer
§§ 43-48
Datum då anslaget sätts upp
2023-04-27
Datum då anslaget tas ned
2023-05-19
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-04-27 till 2023-05-19
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?