Tillkännagivande : Inställt möte, Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 februari 2022

Organ
Kommunfullmäktige
Datum då anslaget sätts upp
2022-02-10
Datum då anslaget tas ned
2022-02-18
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Övrig information

Mötet är inställt då Kommunfullmäktige för närvarande har för få ärenden att behandla.

Hittade du inte vad du sökte?