Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2023-05-24
Paragrafer
§§ 87-89
Datum då anslaget sätts upp
2023-05-24
Datum då anslaget tas ned
2023-06-15
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-05-24 till 2023-06-15
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Individutskottet, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?