Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2023-05-09
Paragrafer
§§ 84-86
Datum då anslaget sätts upp
2023-05-09
Datum då anslaget tas ned
2023-05-31
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-05-09 till 2023-05-31
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Individutskottet, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?