Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2023-03-14
Paragrafer
§§ 26-38
Datum då anslaget sätts upp
2023-03-14
Datum då anslaget tas ned
2023-04-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2023-03-14 till 2023-04-05
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Individutskottet, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?