Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2022-07-19
Paragrafer
§§ 86-101
Datum då anslaget sätts upp
2022-07-19
Datum då anslaget tas ned
2022-08-10
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-07-19 till 2022-08-10
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt
Individutskottet, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?