Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2022-06-09
Paragrafer
§§ 64-85
Datum då anslaget sätts upp
2022-06-09
Datum då anslaget tas ned
2022-07-01
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-06-09 till 2022-07-01
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Individutskottet, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?