Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2022-05-11
Paragrafer
§§ 51-63
Datum då anslaget sätts upp
2022-05-11
Datum då anslaget tas ned
2022-06-02
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-05-11 till 2022-06-02
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Individutskottet, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?