Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2022-04-13
Paragrafer
§§ 41-51
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-13
Datum då anslaget tas ned
2022-05-05
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-04-13 till 2022-05-05
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Individutskottet, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?