Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2022-02-09
Paragrafer
§§ 10-22
Datum då anslaget sätts upp
2022-02-09
Datum då anslaget tas ned
2022-03-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-02-09 till 2022-03-03
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Individutskottet, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?