Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2022-01-12
Paragrafer
§§ 1-9
Datum då anslaget sätts upp
2022-01-12
Datum då anslaget tas ned
2022-02-03
Möjlighet till överklagande under perioden
2022-01-12 till 2022-02-03
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Oskar Odd
Kontakt
Individutskottet, oskar.odd@ostragoinge.se

Hittade du inte vad du sökte?