Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2021-04-07
Paragrafer
§§ 48
Datum då anslaget sätts upp
2021-04-07
Datum då anslaget tas ned
2021-04-29
Möjlighet till överklagande under perioden
2021-04-07 till 2021-04-29
Förvaringsplats för protokollet/handlingar
Kommunhuset, Kansli
Sekreterare
Ademir Salihovic
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?