Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2019-08-13
Paragrafer
§§ 125 - 139
Datum då anslaget sätts upp
2019-08-13
Datum då anslaget tas ned
2019-09-04
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-08-13 till 2019-09-04
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Emelie Nilsson
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?