Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2019-08-05
Paragrafer
§§ 122 - 124
Datum då anslaget sätts upp
2019-08-05
Datum då anslaget tas ned
2019-08-27
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-08-05 till 2019-08-27
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Emelie Nilsson
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?