Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2019-07-09
Paragrafer
§§ 105 - 121
Datum då anslaget sätts upp
2019-07-09
Datum då anslaget tas ned
2019-07-31
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-07-09 till 2019-07-31
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Andreas Sjölin
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?