Anslag/bevis : Individutskottet

Organ
Individutskottet
Sammanträdesdatum
2019-06-11
Paragrafer
§§ 86 - 104
Datum då anslaget sätts upp
2019-06-12
Datum då anslaget tas ned
2019-07-04
Möjlighet till överklagande under perioden
2019-06-12 till 2019-07-04
Förvaringsplats för protokollet
Kommunhuset, Stab
Sekreterare
Emelie Nilsson
Kontakt

Hittade du inte vad du sökte?