Kungörelse : Flyttning av fordon

Organ
Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp
2023-01-04
Datum då anslaget tas ned
2023-04-10
Ansvarig
Glenn Nilsson, enhetschef utemiljö
Kontakt
Övrig information

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats. Ägare kan lösa ut fordonet genom att kontakta Östra Göinge kommun.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter nedan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer                         Fabrikat/typ                  Ursprunglig uppställningsplats

MEC 681                                                                  Mercedes                                   Mittemot Bygatan 41 Sibbhult

Hittade du inte vad du sökte?