Kungörelse : Flyttning av fordon

Organ
Kommunstyrelsen
Datum då anslaget sätts upp
2022-04-07
Datum då anslaget tas ned
2022-07-08
Ansvarig
Glenn Nilsson, enhetschef utemiljö
Kontakt
Övrig information

Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats. Ägare kan lösa ut fordonet genom att kontakta Östra Göinge kommun.

Om fordonet inte löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom tre månader efter nedan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

 

Registreringsnummer                             Fabrikat/typ                                     Ursprunglig uppställningsplats

RPR792                                                                        Saab 9-3                                                            Broby/ Röingevägen 8

Hittade du inte vad du sökte?